Podstrony

Cytat


I tę przypowieść daję wam jeszcze: niejeden, co diabła wypędzić pragnął, sam przy tym w świnię wstąpił. Aforyzmy F. Nietsche
Diligite inimicos vestros - miłujcie nieprzyjaciół waszych.
Gdyby ludzie mówili tylko mądre rzeczy, wielu zapomniałoby mówić. Karol Bunsch
Eunuchy bywają doskonałymi teoretykami. Leszek Kumor
Dla pokrzepienia serc. Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916)